Kontaktid Kaart

JAHILUBADE INFOSÜSTEEM - SAMM PABERIVABA JAHI SUUNAS

Jahilubade taotlemine ja väljastamine ning jahimaa haldus
Mugavama asjaajamise nimel

JAHIS eesmärgiks on jahipiirkonna kasutaja ja jahimehe poolt õigusaktidega määratud kohustuste tõhusam täitmine. Jahidokumentatsiooni haldamine ja ulukiseireandmete kogumine. Jahimehe ja jahipiirkonna vahelise infovahetuse operatiivsemaks muutmine ning luua süsteem paberivaba jahi võimaldamiseks.

Jahipiirkonna kasutajate volitatud esindajad sisestavad registrisse väljaantava jahiloa andmed, misjärel prindivad ning allkirjastavad dokumendi või genereerivad PDF faili ja allkirjastavad selle digitaalselt. Väljaantavad load on isikustatud läbi isikukoodi (va välismaalastele väljaantud jahiload), mis võimaldab jahimeestel näha endaga seotud jahilube. Jahimehed saavad küttimistulemuse kohta esitada eelregistreeringu ning suurulukiloa puhul lisaks küttimiskoha koordinaadid. Küttimistulemuse eelregistreering tekitab võimaluse läbi teavitussüsteemi operatiivselt suurkiskjate küttimislimiite hallata. Tagastatud jahilubade alusel teeb volitatud esindaja registris märke uluki tabamise või haavamise kohta. Kui küttimise kohta on esitatud andmed elektroonilisel teel, kontrollib volitatud töötleja loa omaniku/jahijuhataja poolt edastatud elektroonilise kande (eelregistreering) õigsust edastatud jahiloa alusel. Jahipiirkonna volitatud esindaja saab genereerida erinevaid aruandeid, mis annab ülevaate küttimisstatistikast ning lubade registreerimistoimingutest (väljaantud load, tähtajaks tagastamata load jne.)


map

Jahimaa haldus
Tööriist visualiseerimaks jahimaa-alaga seonduvaid andmeid

Rakendus võimaldab kaardile kanda ja kuvada vaatlusandmeid, jahinduslike objekte (söödakoht, soolak, jahikantsel jne), erinevaid maa-alasid (looduskaitseala, jahikeeluala, söödapõllud, võimalikud kahjustusalad, kahjustustega alad) ja eriolukordi (avarii tagajärjel hukkunud ulukid, lõpnuna leitud ulukid jne).

Vaata kaardirakendust

Kõik kontaktid ühes kohas
Info liikumine on jahipidamisel äärmiselt vajalik.

Rakendus annab jahimehele võimaluse leida kiirelt vajaliku jahipiirkonna esindaja kontaktid.

Jahilubade infosüsteem JAHIS haldaja
Eesti Jahimeeste Selts
Kuristiku 7, Tallinn

Tel. 602 5970
E-post jahis@ejs.ee

Vaata kontaktiraamatut
contact

Projekti rahastas

support